Quách, H. L., & Trần, H. T. (2023). NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ BỆNH NHÂN TĂNG SINH LÀNH TÍNH TUYẾN TIỀN LIỆT TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA CÀ MAU. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 69, 23-29. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i69.1969