Đoàn, Đ. N., Danh, M. S., Võ, M. P., Nguyễn, V. T. T., & Danh, T. C. (2023). VAI TRÒ CỦA ĐỘ THANH THẢI LACTATE TRONG TIÊN LƯỢNG TỬ VONG Ở BỆNH NHÂN SỐC NHIỄM KHUẨN. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 69, 106-112. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i69.1966