Lê, H. P., & Nguyễn, H. Q. (2023). ĐÁP ỨNG CỦA UNG THƯ VÚ TIẾN TRIỂN TẠI CHỖ TẠI VÙNG PHÂN NHÓM LUMINAL A VỚI HÓA TRỊ TÂN HỖ TRỢ . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 69, 200-206. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i69.1943