Nguyễn , P. S., Nguyễn, H. T., Võ , H. N., Trần , K. N., Tạ , Q. V., & Nguyễn , N. M. (2023). YẾU TỐ DỊCH TỄ, LÂM SÀNG VÀ CẬN LÂM SÀNG CỦA HỘI CHỨNG VIÊM ĐA CƠ QUAN Ở TRẺ EM (MIS - C) NHIỄM SARS-CoV-2 TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG CẦN THƠ. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 69, 223-229. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i69.1940