Huỳnh, N. P. Q., Nguyễn, T. L., Châu, H. V., & Huỳnh, N. P. T. (2023). KHẢO SÁT SỰ HÀI LÒNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ TẠI CÁC CƠ SỞ KHÁM, CHỮA BỆNH Ở THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2023. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 69, 58-65. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i69.1920