Nguyễn, T. P., Nguyễn, T. T., Ngô , Đ. H., Mai , T. T., Nguyễn, T. T. B., Nguyễn, H. Đ., Nguyễn, T. N., Trần, T. K., Hồ , N. T., & Nguyễn, T. H. (2023). BÁO CÁO CA BỆNH: ĐIỀU TRỊ KHUYẾT HỔNG PHẦN MỀM VÙNG CỔ TAY, BÀN NGÓN TAY BẰNG VẠT BẸN CUỐNG MẠCH LIỀN. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 69, 277-283. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i69.1915