Lê , T. T. T. (2022). NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH THỪA CÂN, BÉO PHÌ Ở TRẺ EM MẪU GIÁO TẠI THÀNH PHỐ VŨNG TÀU NĂM 2021-2022. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 53, 83-90. https://doi.org/10.58490/ctump.2022i53.191 (Original work published 2022)