Nguyễn, C. V., Nguyễn, V. D., Huỳnh , N. P. T., & Lê , T. L. (2023). THIẾU MEN G6PD VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở TRẺ SƠ SINH THAM GIA SÀNG LỌC, CHẨN ĐOÁN SƠ SINH TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN THÀNH PHỐ CẦN THƠ, GIAI ĐOẠN 2017-2020. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 69, 30-35. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i69.1902