Huỳnh , T. A. K., Nguyễn , T. N., & Nguyễn , P. N. . (2022). Nghiên cứu mối tương quan giữa thang điểm CHA2DS2-VASc-HSF và số nhánh động mạch vành tổn thương ở bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp không ST chênh lên tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 47, 53-58. https://doi.org/10.58490/ctump.2022i47.19