Bùi , Q. N., Dương, T. A. T., Trần, Đ. T. T., Trương, T. V., Dương, T. K. L., Nguyễn, T. T. Q., Ông, H. T., Trần, C. L., & Phạm, M. Q. (2023). NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ TRẺ MẮC COVID-19 ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG CẦN THƠ TỪ THÁNG 11/2021 ĐẾN THÁNG 4/2022. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 69, 193-199. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i69.1794