Lê, N. T., Lê, B. N., Trần , L. Q. N., Trần , T. C., Đặng , D. K., Nguyễn , N. N. T., Trần , Đức T., & Dương , X. C. (2023). NGHIÊN CỨU CHỨC NĂNG BẢO VỆ GAN CỦA CAO CHIẾT NẤM VÂN CHI ĐỎ (Pycnoporus sanguineus). Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 69, 177-184. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i69.1783