Võ , L. T. P., Trương, T. V., Trương, N. M., Võ , T. K., Lương, T. L., Nguyễn, D. L., & Hà, T. K. (2023). MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ, LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG CỦA BỆNH NHÂN CHẤN THƯƠNG SỌ NÃO TẠI BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 69, 135-141. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i69.1781