Trần , T. N. ., & Trần , V. A. (2022). Nghiên cứu giá trị và khả năng dự báo biến cố suy tim của nồng độ NGAL và NT-proBNP huyết thanh ở bệnh nhân hội chứng vành cấp tại Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 47, 39-46. https://doi.org/10.58490/ctump.2022i47.17