Mai , T. N., Nguyễn , T. K., & Ông , V. M. T. (2022). Nghiên cứu tình hình rối loạn nuốt ở bệnh nhân đột quỵ não cấp tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ năm 2021-2022. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 47, 34-39. https://doi.org/10.58490/ctump.2022i47.16