Trần , T. T., & Huỳnh, H. T. (2022). NGUYÊN NHÂN, BIẾN CHỨNG BỆNH XƠ GAN CỔ CHƯỚNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ CỔ CHƯỚNG Ở BỆNH NHÂN XƠ GAN . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 53, 133-140. https://doi.org/10.58490/ctump.2022i53.159 (Original work published 2022)