Danh , P. Q., & Trần, K. S. (2022). NGHIÊN CỨU SỰ THAY ĐỔI ĐẶC ĐIỂM SIÊU ÂM ĐÁNH DẤU MÔ CƠ TIM TRÊN BỆNH NHÂN ĐAU THẮT NGỰC ỔN ĐỊNH CÓ CAN THIỆP ĐỘNG MẠCH VÀNH QUA DA TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA KIÊN GIANG NĂM 2021- 2022. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 53, 6-11. https://doi.org/10.58490/ctump.2022i53.158 (Original work published 2022)