Ngô , V. T., Đoàn, T. K. C., Ngô, Đ. L., & Tiền, N. H. Q. (2022). ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG Ở BỆNH NHÂN SUY TIM MẠN KÈM ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÝP 2 TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA KIÊN GIANG NĂM 2021-2022. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 53, 127-132. https://doi.org/10.58490/ctump.2022i53.155 (Original work published 2022)