Dương, M. L., Nguyễn, H. Đan T., Bùi, Q. N., Hứa, K. C., & Trương, Q. T. (2023). GIÁ TRỊ SIÊU ÂM DOPPLER ĐỘNG MẠCH RỐN, ĐỘNG MẠCH NÃO GIỮA TRONG TIÊN LƯỢNG SỨC KHOẺ THAI NHI Ở THAI PHỤ TIỀN SẢN GIẬT TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2021 - 2023 . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 62, 186-193. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i62.1484