Lý T. K. N., & Lê, V. M. (2023). ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH ĐỘNG KINH BẰNG NATRI VALPROAT. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 62, 215-222. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i62.1483