Hà, T. H. Ân, Trương, N. P., Trịnh, T. H. C., & Ông, . H. T. (2022). ĐẶC ĐIỂM CỦA NHIỄM KHUẨN HUYẾT SƠ SINH NON THÁNG TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG CẦN THƠ. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 50, 210-217. https://doi.org/10.58490/ctump.2022i50.147 (Original work published 2022)