Lâm, T. H. G., Văng, V. A., Ngô, T. T. H., Nguyễn, L. K. K., Nguyễn, T. L. L., Trần, T. P. M., Nguyễn, P. Đức, & Võ, T. T. (2022). KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM TẾ BÀO HỒNG CẦU TRÊN TIÊU BẢN NHUỘM GIEMSA VÀ BCB Ở BỆNH NHÂN α-THALASSEMIA THỂ TRUNG BÌNH TẠI BỆNH VIỆN HUYẾT HỌC - TRUYỀN MÁU CẦN THƠ NĂM 2021-2022. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 50, 202-209. https://doi.org/10.58490/ctump.2022i50.146 (Original work published 2022)