Bùi, M. N., Trần, V. A., & Lê, T. T. A. (2022). KHẢO SÁT KẾT QUẢ KIỂM SOÁT MỤC TIÊU NỒNG ĐỘ LDL-c HUYẾT THANH Ở BỆNH NHÂN HỘI CHỨNG MẠCH VÀNH MẠN ĐÃ ĐIỀU TRỊ ROSUVASTATIN 10MG TẠI BỆNH VIỆN TIM MẠCH THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2021-2022. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 50, 195-202. https://doi.org/10.58490/ctump.2022i50.145 (Original work published 2022)