Lâm, T. T. T., Lâm, N. A., Nguyễn, T. H., & Lê, H. L. P. (2022). TẦN SUẤT SỬ DỤNG NGOẠI NGỮ TRONG CÔNG VIỆC VÀ NHU CẦU NÂNG CAO NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ CỦA GIẢNG VIÊN TRẺ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 50, 180-188. https://doi.org/10.58490/ctump.2022i50.141 (Original work published 2022)