Lương, T. N. N., & Nguyễn, H. D. (2023). NGHIÊN CỨU TỈ LỆ NHIỄM CHLAMYDIA TRACHOMATIS VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở PHỤ NỮ MANG THAI 3 THÁNG ĐẦU TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2021-2023. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 61, 148-155. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i61.1385