Trần, T. H. A., Trần, N. D., & Nguyễn, T. T. T. (2022). KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ TẠI CHỖ VIÊM DA CƠ ĐỊA MẠN TÍNH BẰNG E-PSORA (POLYHYDROXY ACID, JOJOBA OIL, VITAMIN E) TẠI BỆNH VIỆN DA LIỄU THÀNH PHỐ CẦN THƠ VÀ BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ NĂM 2020-2022. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 50, 136-143. https://doi.org/10.58490/ctump.2022i50.135 (Original work published 2022)