Tô, T. Q., & Phùng, N. T. (2023). NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH TIÊM VẮC XIN PHÒNG NGỪA BỆNH COVID-19 VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN TẠI XÃ PHƯỚC LONG, HUYỆN PHƯỚC LONG, TỈNH BẠC LIÊU NĂM 2022 - 2023. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 61, 135-141. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i61.1340