Nguyễn, T. M. D., Phan, T. T. N., Trần, T. Y. D., Hà, T. K. P., Lê, H. L., & Nguyễn, T. K. T. (2022). NGUY CƠ TÉ NGÃ Ở NGƯỜI CAO TUỔI TẠI THÀNH PHỐ ĐỒNG XOÀI, TỈNH BÌNH PHƯỚC VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN NĂM 2022. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 50, 129-136. https://doi.org/10.58490/ctump.2022i50.134 (Original work published 2022)