Lương, T. L., Nguyễn, T. M. L., Thị , K. T., Nguyễn, T. K. L., Nguyễn, P. B., Lạc , T. K. N., & Huỳnh , V. B. (2023). KHẢO SÁT TÌNH HÌNH NHIỄM TOXOCARA TRÊN BỆNH NHÂN MÀY ĐAY MẠN TÍNH TẠI BỆNH VIỆN DA LIỄU THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2021. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 69, 89-98. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i69.1338