Phạm, T. C. T., Thị, C., Nguyễn, N. N., Lâm, H. D., & Phạm, T. N. T. (2022). TÌNH HÌNH NHIỄM VIRUS VIÊM GAN B VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở PHỤ NỮ MANG THAI TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2021. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 50, 121-128. https://doi.org/10.58490/ctump.2022i50.133 (Original work published 2022)