Lý , H. K., Nguyễn, T. N., Huỳnh , N. P. Q., & Nguyễn , T. T. T. (2022). Thực trạng công tác quản lý người bệnh đái tháo đường và một số yếu tố liên quan tại các trạm y tế trên địa bàn thành phố Cần Thơ năm 2021. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 47, 14-20. https://doi.org/10.58490/ctump.2022i47.13