Trần, Đ. H., Huỳnh, V. T., Trần, Q. T., Nguyễn, T. A., & Võ, P. T. H. (2023). NGHIÊN CỨU ĐỘT BIẾN KHÁNG CLARITHROMYCIN VÀ LEVOFLOXACIN CỦA VI KHUẨN HELICOBACTER PYLORI Ở BỆNH NHÂN VIÊM DẠ DÀY TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA BẠC LIÊU VÀ BỆNH VIỆN ĐA KHOA THANH VŨ MEDIC BẠC LIÊU NĂM 2022-2023. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 61, 175-181. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i61.1277