Nguyễn, T. L. P., Phạm, V. M., & Lê, V. L. (2023). NGHIÊN CỨU TỶ LỆ ĐÁI THÁO ĐƯỜNG THAI KỲ VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở THAI PHỤ ĐẾN KHÁM TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC LONG KHÁNH TỈNH ĐỒNG NAI NĂM 2022-2023 . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 62, 38-43. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i62.1273