Thái, T. Đ., & Nguyễn, T. H. (2022). ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ SỎI BỂ THẬN NHIỀU VIÊN BẰNG PHƯƠNG PHÁP NỘI SOI SAU PHÚC MẠC TẠI CẦN THƠ. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 50, 85-92. https://doi.org/10.58490/ctump.2022i50.127 (Original work published 2022)