Đinh, V. T., Hồ, L. H., Phạm, V. L., Lâm, H. H., Lữ, H. P., & Đặng, Q. T. (2023). ĐỐT NHIỆT SÓNG CAO TẦN TRONG ĐIỀU TRỊ UNG THƯ BIỂU MÔ TẾ BÀO GAN TẠI CẦN THƠ NĂM 2021 – 2023. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 61, 155-162. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i61.1265