Nguyễn, V. T., Huỳnh , B. A., Nguyễn , B. C., Huỳnh , T. X. T., Phạm, T. N. Đ., Nguyễn , T. L., Trương , T. L. N., & Trần , T. T. T. (2023). KHẢO SÁT MỐI TƯƠNG QUAN GIỮA CÁC CÔNG THỨC ƯỚC ĐOÁN ĐỘ LỌC CẦU THẬN VỚI ĐỘ THANH THẢI CREATININE 24 GIỜ CỦA SINH VIÊN Y KHOA TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 61, 35-363. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i61.1255