Trần, V. T., Lê, M. L., & Hoàng, Q. B. (2023). ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT PHACO ĐẶT KÍNH NỘI NHÃN ĐA TIÊU CỰ ĐIỀU TRỊ BỆNH ĐỤC THỂ THỦY TINH TẠI BỆNH VIỆN MẮT – RĂNG HÀM MẶT CẦN THƠ NĂM 2022 – 2023. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 61, 15-22. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i61.1224