Nguyễn, T. N. H., Mai, T. K. Đoan, Hoàng, T. T. A., Phan, T. D., Hồ, T. H. Đào, Lư, T. D., & Dương, T. T. T. (2022). THỰC TRẠNG THỰC HÀNH VỆ SINH TAY THƯỜNG QUY CỦA SINH VIÊN ĐIỀU DƯỠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 50, 48-53. https://doi.org/10.58490/ctump.2022i50.121 (Original work published 2022)