Huỳnh, N. P. Q., & Huỳnh, N. P. T. (2022). RÀO CẢN TRONG CHẤP NHẬN TIÊM NGỪA VẮC XIN VIRUS CÚM MÙA CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2020. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 50, 24-32. https://doi.org/10.58490/ctump.2022i50.118 (Original work published 2022)