Lý, H. H. H., Võ, T. B. N., Trần, T. T., Nguyễn, T. N., & Dương, N. X. L. (2022). KHẢO SÁT MÃ VẠCH ADN, ĐẶC ĐIỂM THỰC VẬT, CHIẾT XUẤT VÀ ĐỊNH TÍNH TINH DẦU CỦA CÂY KHUYNH DIỆP SỪNG CAO-HỌ SIM (MYRTACEAE). Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 50, 14-24. https://doi.org/10.58490/ctump.2022i50.117 (Original work published 2022)