Nguyễn, V. Đời, & Nguyễn, T. (2023). TÌNH HÌNH SỬ DỤNG KHÁNG SINH DỰ PHÒNG TRÊN BỆNH NHÂN PHẪU THUẬT MỔ LẤY THAI TẠI MỘT BỆNH VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG NĂM 2022 . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 62, 24-30. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i62.1161