Dương, T. T. V., Trương, T. N. H., Phạm, H. K., Trần, X. Q., & Đỗ, T. T. T. (2022). BẠCH CẦU ÁI TOAN MÁU – DẤU ẤN SINH HỌC TIÊN LƯỢNG ĐỢT CẤP BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MẠN TÍNH. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 50, 1-7. https://doi.org/10.58490/ctump.2022i50.115 (Original work published 2022)