Phạm, L. C. T., Phan , V. H. B., & Đỗ , T. T. (2022). Đánh giá kết quả điều trị áp tơ tái phát bằng laser Diode mức năng lượng thấp tại Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ năm 2020-2022. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 47, 7-13. https://doi.org/10.58490/ctump.2022i47.11