Phan Trang Nhã, Vương Thị Hòa, & Lê Trung Hiếu. (2022). KẾT QUẢ CHĂM SÓC, ĐIỀU TRỊ BỆNH NHI TIÊU CHẢY CẤP DƯỚI 5 TUỔI VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN TẠI KHOA NỘI TIÊU HÓA BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG CẦN THƠ NĂM 2020 - 2021. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 48, 54-62. https://doi.org/10.58490/ctump.2022i48.108