Võ Thị Thùy Linh. (2022). KIẾN THỨC VỀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP TRÁNH THAI VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN CỦA SINH VIÊN KHOA Y – DƯỢC, TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH NĂM 2020. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 48, 136-141. https://doi.org/10.58490/ctump.2022i48.104