Đỗ , T. K. P., Nguyễn, T. K., & Nguyễn, T. N. T. . (2022). Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và đánh giá kết quả điều trị dự phòng tái phát cơn đau đầu Migraine bằng Topiramate. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 47, 1-6. https://doi.org/10.58490/ctump.2022i47.10