1.
Phạm NHH, Trần ND, Đỗ HL. TỶ LỆ CÁC DỊ NGUYÊN ĐƯỢC PHÁT HIỆN BẰNG KỸ THUẬT THẤM MIỄN DỊCH VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN TRÊN BỆNH NHÂN DỊ ỨNG ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN DA LIỄU CẦN THƠ NĂM 2020 . ctump. 2023;(41):167-175. Truy cập Tháng Mười-Một 30, 2023. https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/772