1.
Lê TBN, Phạm TS. SỬ DỤNG THUỐC CHỐNG ĐÔNG VÀ CHỐNG NGƯNG TẬP TIỂU CẦU TRÊN BỆNH NHÂN NHỒI MÁU NÃO NĂM 2020. ctump. 2023;(41):76-82. Truy cập Tháng Sáu 17, 2024. https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/758