1.
Trương VH, Phạm VL, Lê NL. ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, X QUANG VÀ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT ĐIỀU TRỊ GÃY THÂN XƯƠNG HÀM DƯỚI BẰNG NẸP VÍT NHỎ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA VĨNH LONG, NĂM 2020-2021 . ctump. 2023;(41):1-8. Truy cập Tháng Mười-Một 28, 2023. https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/745