1.
Trần TNN, Đặng MT, Nguyễn NT, Bùi XT. NGHIÊN CỨU VIỆC TUÂN THỦ DÙNG THUỐC CỦA NGƯỜI BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÍP 2 TẠI KHOA NỘI TỔNG HỢP BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ. ctump. 2023;(62):44-48. doi:10.58490/ctump.2023i62.726