1.
Nguyễn TT, Đặng TH, Hồ TNS, Nguyễn VT, Lê N Ánh. ĐẶC ĐIỂM MÔ BỆNH HỌC UNG THƯ VÚ CÓ BỘ BA DẤU ẤN HÓA MÔ MIỄN DỊCH ÂM TÍNH TẠI BỆNH VIỆN UNG BƯỚU ĐÀ NẴNG . ctump. 2023;(58):187-193. doi:10.58490/ctump.2023i58.710